CERITA UNTUK ANAK USIA DINI JUDUL : BANU GELEM MAEM SAYUR KARYA : DEWI RANITI TK AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH PURWOKERTO 17-10-2015

06.21 TK Al Irsyad Purwokerto 0 Comments



CERITA UNTUK ANAK USIA DINI
JUDUL : BANU GELEM MAEM SAYUR
KARYA : DEWI RANITI
TK AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH PURWOKERTO
17-10-2015

Ana bocah cilik jenenge Banu. Awake kuru lan gampang lara. Banu iku ora seneng maem. Apa maning maem sayur.
Yen ditimbali ibune, dikon maem, Banu ora gelem. Banu luwih seneng dolanan. Sanajan ibune wis ngundang bola-bali, Banu tetep ora gelem maem. Esuk nganti sore Banu durung maem.
“Banu.. Banu... Ayo maem dhisit. Iki ibu wis masak nggo kowe.”
“Mangke riyin Bu.. Banu dereng ngelih Bu..” sumaure Banu.
“Tapi awit mau esuk kowe durung maem. Ayo maem dhisit,” kandhane ibu.
“Mangke lah Bu..” Banu tetep urung gelem maem.
Saben dina Banu mung gelem maem jajan. Saben diwenehi duit sangu karo ibu, duite entek kanggo tuku jajan. Banu dadi boros.
Angger arep mangkat sekolah, Banu ora tau maem. Nang sekolahan, wetenge Banu banjur krasa lara banget.
“Aduh... Aduh... Wetengku lara.
Banu digawa bu guru maring UK sekolah. Banu banjur dipethuk ibune.
Banu lan ibu banjur lunga menyang rumah sakit.
Nang rumah sakit, Pak Dokter ngomong yen Banu kena lara weteng merga ora gelem maem.
“Banu, yen kowe pengen mari, kowe kudu gelem maem. Terutama maem sayur lan woh-wohan. Sayur lan woh-wohan iku akeh vitamine dadi bisa gawe awak sehat lan ora gampang lara,” pesenne Pak Dokter.
“Nggih Pak Dokter,” sumaure Banu.
Pak Dokter banjur ngaweh resep obat kanggo Banu.
Jalaran lara wetenge lumayan parah, Banu dirawat nang rumah sakit nganti mari. Nang rumah sakit, Banu diinfus. Saben dina Banu diperiksa karo Pak Dokter. Banu ngombe obat saben dina.
Banu dadi ora mlebu sekolah. Kanca-kancane Banu banjur pada teka maring rumah sakit. Ibu guru ya melu rawuh.
“Moga-moga Banu cepet mari lan bisa mlebu sekolah maning,” dongane bu guru lan kanca-kanca.
Banu seneng ditekani bu guru lan kanca-kanca.
Banu ora betah nang rumah sakit. Banu kepengen cepet mari. Banu kepengen cepet bali menyang omah.
“Ibu..., Banu pengen bali. Banu ora seneng neng kene Bu...” kandhane Banu.
“Iya Banu. Yen Banu pengen cepet bali, Banu kudu gelem maem. Banu kudu gelem maem sayur lan woh-wohan”, sumaure ibu.
“Iya Bu..”
Banu banjur gelem maem. Banu maem sega, sayur lan woh-wohan. Saiki Banu ya gelem ngombe susu.
Alhamdulillah telung dina Banu wis mari. Banu wis bisa bali menyang omah. Banu seneng banget. Ibu lan Banu banjur bali menyang omah.
“Ibu, alhamdulillah aku wis mari,” kandhane Banu.
“Alhamdulillah,” ibu sumaur.
Saiki Banu gelem maem. Banu maeme akeh. Banu gelem maem sayur, woh-wohan lan ngombe susu. Awake Banu dadi sehat. Banu ya uwis ora seneng jajan. Duit sangu sekang ibu karo Banu ditabung ing celengan.



You Might Also Like

0 komentar: